Jump to the main content block

Faculty

Director Pai, Chung-Yen [ 2019-08-01 ]

Professor

Pai, Chung-Yen

Section Chief

Yang, chi-cheng

Section Chief

Liang, Shih-hsing

Section Chief

Huang, yu-xiang

Associate Technical Specialist

Lan, Chun-lin

Teaching Assistant

Huang, Li-hung

Teaching Assistant

Kuo, Yi-chen

Teaching Assistant

Chang, Li-chiung

Lieutanent

Chou, Cheng-Kuei